Rok 2022 r. może okazać się dla wielu uczestników ruchu wyjątkowo trudny. Od 1 stycznia obowiązują drakońskie stawki mandatów. Tego dnia rozpoczyna się także rozciągnięta w czasie rewolucja systemu przyznawania punktów karnych. Czy kierowcy powinni obawiać się zmian? Wyjaśniają członkowie zespołu Kancelarii Adwokackich Łopatto.

 

Więcej punktów karnych za naruszanie przepisów prawa drogowego

Dotychczas w ustawie o kierujących pojazdami maksymalna liczba punktów karnych za jedno naruszenie albo kilka przewinień popełnionych jednocześnie wynosiła 10. Nowa regulacja podwyższa ten limit do 15 punktów. W praktyce nałożenie takiej sankcji będzie możliwe dopiero po przyjęciu odpowiednich przepisów wprowadzających. Ma to nastąpić we wrześniu 2022 r.

Za jakie naruszenia będzie groziło 15 punktów karych? W projekcie rozporządzenia przewidziano aż 12 przypadków, w których na kierowcę nałożona zostanie maksymalna sankcja:

 • naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z art.: 173, 174, 177 § 1 lub 2, 178b, art. 355 § 1 lub 2 Kodeksu karnego,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

Z pełnym tekstem projektu rozporządzenia obejmującego wykaz punktów karnych możecie zapoznać się tutaj.

Dopuszczalne limity punktów bez zmian

Nowe zasady nie przewidują natomiast zwiększenia liczby punktów karnych, których przekroczenie zakwalifikuje kierowcę do zatrzymania prawa jazdy. Dopuszczalny limit wynosi 24 punkty, a dla kierującego w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy – 20 punktów.

Punkty karne – ważne zmiany dotyczące okresu „kasowania”

Już od 1 stycznia 2022 r. istotnej zmianie uległy zasady usuwania punktów karnych z ewidencji. Dotychczas punkty ulegały „skasowaniu” po roku od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia o ich nałożeniu. Nowa regulacja stanowi, że informacja taka będzie usuwana z upływem dwóch lat od uiszczenia grzywny nałożonej na kierowcę. Należy pamiętać, że punkty zapisane w ewidencji przed 1 stycznia 2022 r. będą usuwane na starych zasadach.

Od września 2022 r. kierowcy zostaną pozbawieni możliwości redukowania punktów karnych w drodze odbycia szkolenia w WORD. Do tego czasu obowiązują stare przepisy. Zgodnie z nimi kierujący pojazdami, którzy nie przekroczyli limitu punktów karnych, mogą raz na 6 miesięcy wziąć udział w specjalnym kursie. Rozwiązanie takie pozwala wyeliminować z systemu 6 punktów.

Punkty karne a wysokość składki na OC

Dodatkową dolegliwością dla kierowców naruszających zasady ruchu drogowego będzie uzależnienie wysokości składki na OC od ilości posiadanych punktów karnych. Od 2022 r. ubezpieczyciele będą mieli dostęp do niezbędnych informacji. Oczywiście im większa ilość punktów zgromadzonych przez kierowcę na koncie, tym wyższe kwoty ubezpieczenia będzie musiał on opłacać.

 

 

Adwokat Jędrzej Łopatto

 

Podstawa prawna:

 • ustawa o kierujących pojazdami
 • ustawa – Prawo o ruchu drogowym
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego