Czy jest możliwy rozwód na jednej rozprawie?

Rozwód, to nie tylko niekomfortowa, ale i niezwykle stresująca sytuacja dla obu stron. I nawet, jeśli uczucia już dawno wygasły, sprawa tocząca się przed sądem okręgowym potrafi przysporzyć wielu zmartwień i spędzać sen z powiek. Czy zatem jest jakiś sposób, by przejść przez ten proces szybko i jak najmniej boleśnie?

Osoby przechodzące przez rozwód, niezależnie od tego, kiedy nastąpił faktyczny rozpad małżeństwa, zazwyczaj wspominają o towarzyszącym im stresie i uczuciu dyskomfortu. Ci, którzy podczas rozprawy rozwodowej korzystali ze wsparcia doświadczonej kancelarii (takich jak kancelaria Szczecin) lub adwokata, w wielu przypadkach już na pierwszej rozprawie uzyskali wyrok rozwodowy.

Rozwód na jednej rozprawie – jak uzyskać?

Zatem, jak uzyskać rozwód na jednej rozprawie? Zacznijmy od początku.

Pozew rozwodowy

Zanim odbędzie się rozprawa rozwodowa przed sądem okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania stron, koniecznym jest złożenie pozwu wraz z opłatą skarbową. To bardzo ważne, by w pozwie zawrzeć wszystkie dane adresowe i identyfikacyjne dotyczące stron postępowania (łącznie z adresami e-mail i nr pesel) i posiadanych dzieci.

Aby rozprawa rozwodowa przebiegła sprawnie, ważnym jest, by w pozwie wskazać kilka istotnych kwestii, w tym:

  • miejsce zamieszkania dzieci;
  • zakres władzy rodzicielskiej (czy obie strony sprawują władzę na równi);
  • wskazanie kwoty i terminu płatności alimentów;
    określenie kontaktów rodzica z dziećmi.

A w przypadku wspólnej nieruchomości, wskazanie sposobu korzystania z niej przez obie strony po rozwodzie lub jej podziału.

Rzecz jasna w przygotowanym pozwie konieczne jest również wskazanie przesłanek wskazujących na uzasadnienie rozwodu.

Ustanie więzi między małżonkami

Jedną z najważniejszych kwestii mających wpływ na to, czy rozwód zostanie orzeczony podczas jednej rozprawy, jest wskazanie zarówno w pozwie, jak i udowodnienie przed sądem, że istnieją przesłanki ustawowe, a między małżonkami ustały więzi:

psychiczna (uczucie między małżonkami wygasło) ;
fizyczna (ustało pożycie między stronami);
gospodarcza (strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, mają oddzielne konta bankowe).

Zgodność obu stron

Kolejną istotną kwestią jest zgodność obu stron postępowania co do treści pozwu i poruszanych kwestii. Jeśli małżonkowie przed sądem wyrażą zgodę co do kwestii wysokości alimentów, opieki nad dziećmi i ich miejsca zamieszkania, rozwód z dużym prawdopodobieństwem zakończy się na jednej rozprawie. Postępowanie zaś będzie ograniczone jedynie do wysłuchania stanowiska obu stron i wydania wyroku rozwodowego.

Orzeczenie bez winy

Jeśli celem obu stron postępowania jest rozwód orzeczony na jednej rozprawie, równie ważne jest odstąpienie od jakichkolwiek roszczeń przez strony i zgodne złożenie wniosku o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie.

Należy pamiętać, że postępowanie rozwodowe, w którym jedna ze stron wnosi o rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem winy drugiej strony, wydłuży się w czasie. W takim przypadku koniecznym będzie przesłuchanie przez sąd świadków i zapoznanie się z dostarczonymi materiałami dowodowymi.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie i stres, jaki niewątpliwie towarzyszy stronom podczas rozprawy rozwodowej, pomoc doświadczonego adwokata może być wręcz nieoceniona. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszamy do kontaktu.

Napisz Do Naszej Kancelarii
Contact Form Demo

ul. Gabriela Narutowicza 3/2
70-231 Szczecin

tel. +48 91 434 22 54