Zatrzymanie za posiadanie narkotyków - prawa i konsekwencje

Narkotyki to powszechna nazwa substancji, których wytwarzanie oraz obrót są regulowane prawem – ze względu na ich potencjalny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. Polskie prawo kategoryzuje narkotyki jako „substancje psychoaktywne” i zakazuje ich nielegalnego posiadania, dystrybucji oraz produkcji. Ważne jest, aby zrozumieć, że nawet posiadanie niewielkich ilości narkotyków może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Konsekwencje posiadania narkotyków

W Polsce mogą być one poważne. Możliwe jest wymierzenie kary zarówno grzywny, ograniczenia wolności, jak i pozbawienia wolności. Konkretna kara zależy od wielu czynników, takich jak ilość posiadanych narkotyków, ich rodzaj, okoliczności zatrzymania, a także wcześniejsze przewinienia. Ponadto skazanie za przestępstwa narkotykowe może mieć inne, długotrwałe konsekwencje, takie jak chociażby trudności w znalezieniu pracy.

Co zrobić podczas zatrzymania za posiadanie narkotyków?

W momencie zatrzymania za posiadanie narkotyków kluczowe jest zachowanie spokoju. Wybuchy emocji, próby ucieczki lub konfrontacji z policją mogą tylko pogorszyć sytuację. Warto w tym przypadku pamiętać o swoim prawie do “milczenia” (tj. odmowy składania wyjaśnień) oraz skorzystania z pomocy obrońcy. Zatrzymana osoba nie jest zobowiązana odpowiadać na pytania policji bez obecności adwokata. Właściwe skorzystanie z prawa do milczenia może pomóc w uniknięciu niekorzystnych konsekwencji w przyszłości.

Ponadto, należy pamiętać, że mamy prawo do informacji o przyczynie zatrzymania oraz o stawianych nam zarzutach. Zawsze mamy prawo wiedzieć, z jakiego powodu jesteśmy zatrzymani i co jest nam zarzucane. Zatrzymana osoba może pytać o szczegółowe wyjaśnienia, jeżeli czuje, że coś jest niejasne.

Nie zapominajmy o tym, że policja ma obowiązek szanować nasze prawa. Jeżeli uważamy, że zostały one naruszone, powinniśmy zgłosić to jak najszybciej swojemu adwokatowi. Możliwe jest m.in. wniesienie zażalenia na zatrzymanie. Prawa obywatela są fundamentalne i naruszenie ich może prowadzić do unieważnienia postępowania. Zawsze pamiętajmy też, że pomoc prawna jest dostępna i że mamy prawo skorzystać z niej na każdym etapie postępowania.

Prawo do adwokata

Osoba zatrzymana ma prawo do obecności adwokata podczas przesłuchania. Adwokat pomoże nam zapewnić kluczowe wsparcie w skomplikowanej sytuacji prawnej, a w przypadku zatrzymania za posiadanie narkotyków, wsparcie prawnika może się okazać nieocenione.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z nami. Nasza kancelaria prawna posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa karnego, w tym w sprawach związanych z narkotykami. Oferujemy profesjonalne, dyskretne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania.

Napisz Do Naszej Kancelarii
Contact Form Demo

ul. Gabriela Narutowicza 3/2
70-231 Szczecin

tel. +48 91 434 22 54