Stalking w szkole - prawne aspekty

Kiedy nękanie staje się niebezpiecznym przestępstwem?

Stalking, znany również jako uporczywe nękanie, to termin, który zbyt często pojawia się w kontekście szkolnych korytarzy i internetowych platform społecznościowych, przez które uczniowie pozostają ze sobą w kontakcie. Choć może się wydawać błahe, to w świetle prawa jest to poważne przestępstwo, za które można ponieść surowe konsekwencje.

Stalking w polskim prawie

Wprowadzony do polskiego kodeksu karnego w 2011 roku, stalking charakteryzuje się powtarzalnością i uporczywością działań, które naruszają osobistą wolność i prywatność innych. Dotyczy to różnych form nękania, takich jak nieustanne telefonowanie, wysyłanie wiadomości, obserwowanie, a nawet grożenie lub uszkadzanie mienia. Co istotne, motywacja sprawcy, czy to nienawiść, zazdrość, czy złośliwość, nie wpływa na ocenę czynu jako przestępstwa. Kluczowe jest to, że ofiara odczuwa realne poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności.

stalking w szkole

Kradzież tożsamości jako forma stalkingu

Jednym z najbardziej zaskakujących i niepokojących aspektów stalkingu w erze cyfrowej jest kradzież tożsamości lub podszywanie się pod kogoś w internecie. Przepisy karne traktują bardzo poważnie przypadki, gdy ktoś fałszywie podaje się za inną osobę, wykorzystuje cudze dane osobowe, czy wizerunek, aby wyrządzić komuś szkodę. To zachowanie, które niesie poważne konsekwencje, szczególnie gdy dochodzi do wykorzystywania zdjęć pozwalających na identyfikację osoby, co stanowi naruszenie prawa o ochronie danych osobowych.

Stalking wśród młodzieży – konsekwencje prawne

W kontekście szkolnym, szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, gdy sprawcą jest osoba nieletnia. Choć prawo uznaje, że dziecko poniżej 13. roku życia nie może popełnić przestępstwa w tradycyjnym rozumieniu, to nie oznacza to braku odpowiedzialności. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, mogą zostać zastosowane różne środki, włącznie z umieszczeniem w zakładzie poprawczym czy pod dozorem kuratora. Nastolatkowie między 13. a 17. rokiem życia również podlegają tej ustawie, z dodatkowymi zastrzeżeniami dotyczącymi cięższych przestępstw.

Co powinna zrobić ofiara stalkingu?

Jak więc powinien postąpić uczeń, który pada ofiarą stalkingu? Pierwszym krokiem jest zgłoszenie tego faktu zaufanej osobie dorosłej, na przykład wychowawcy, nauczycielowi, czy dyrektorowi szkoły. Nieocenione jest również wsparcie rodziny, dlatego ważne jest, by poinformować rodziców o zaistniałej sytuacji. Szkoły, mając na uwadze dobro uczniów, powinny podejmować konkretne działania zapobiegające takim zachowaniom i reagować na wszelkie zgłoszone przypadki.

Stalking w szkole to zjawisko, którego nie można bagatelizować. Wymaga świadomości, wiedzy i zaangażowania zarówno ze strony profesjonalistów w dziedzinie edukacji, jak i uczniów oraz ich rodziców. Tylko poprzez edukację i otwartą komunikację możemy budować bezpieczne środowisko edukacyjne dla wszystkich uczniów.

 

Napisz Do Naszej Kancelarii
Contact Form Demo

ul. Gabriela Narutowicza 3/2
70-231 Szczecin

tel. +48 91 434 22 54