Rozwód z orzeczeniem o winie, jakie niesie skutki?

Największy odsetek spraw rozwodowych prowadzonych w polskich sądach, to postępowania mające na celu orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków. Ten rodzaj spraw rozwodowych niesie ze sobą dla każdej ze stron określone skutki prawne. Jakie?

O ile, sprawa rozwodowa bez orzekania o winie może zakończyć się podczas jednej rozprawy, o tyle postępowanie sądowe mające na celu określenie winy jednej ze stron (lub obojga) może potrwać nawet półtora roku.

Rozwód z orzeczeniem o winie – na czym polega?

Rozwód z orzeczeniem o winie, to jeden z kilku sposobów umożliwiających skuteczne rozwiązanie małżeństwa.

Podobnie, jak proces o rozwód bez orzekania o winie, również i w tym przypadku konieczne jest złożenie stosownego, dobrze uzasadnionego wniosku. W trakcie trwania procesu przeprowadzone zostanie postępowanie dowodowe, podczas którego przesłuchani zostaną świadkowie stron. Sąd zapozna się też z przedstawionymi przez małżonków materiałami dowodowymi (dokumenty, a także nagrania i korespondencja).

Rozwód z orzeczeniem o winie – przesłanki

Przyczynkiem do prowadzenia tego rodzaju postępowania może być:

  • niewierność jednego z małżonków;
  • choroba alkoholowa;
  • stosowanie przemocy;
  • używanie środków psychoaktywnych;
  • niechęć do współżycia;
  • brak wzajemnej pomocy.

Oczywiście, to tylko kilka z wielu powodów, które mogą świadczyć o winie jednej ze stron za rozpad pożycia małżeńskiego.

Z czym wiąże się rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie niesie ze sobą, jak każde postępowanie sądowe, charakterystyczne skutki prawne.

Poza faktycznym i trwałym rozpadem małżeństwa, rozwód z orzeczeniem o winie umożliwia małżonkowi dochodzenie alimentów od małżonka odpowiedzialnego za rozpad pożycia. Sąd przychylnie odnosi się do wniosku o alimenty w sytuacji, kiedy w związku z rozwodem nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej drugiego małżonka. Alimenty będą wypłacane aż do momentu zawarcia przez „poszkodowanego” małżonka nowego małżeństwa.

rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie – akty prawne

Szczegółowe kwestie zasądzania alimentów i realizacji obowiązku alimentacyjnego wobec współmałżonka reguluje uchwała Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86 (LEX nr 33420), w której czytamy: obowiązek świadczeń alimentacyjnych między małżonkami po rozwodzie stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy powstałego przez zawarcie związku małżeńskiego.

Negatywnym skutkiem postępowania rozwodowego są również:

  • konieczność poruszenia przed sądem intymnych spraw małżeńskich;
  • duże obciążenie finansowe i emocjonalne;
  • konieczność osobistego uczestnictwa we wszystkich rozprawach sądowych;
  • napięcia między małżonkami.

Z tego powodu decydując się na rozprawę rozwodową z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, warto sięgnąć po pomoc pełnomocnika.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi kancelariami w Szczecinie i Choszcznie, które zapewniają wsparcie zarówno podczas prowadzonej rozprawy, jak i na etapie przygotowania pozwu, gromadzenia dowodów i przygotowywania świadków.

Napisz Do Naszej Kancelarii
Contact Form Demo

ul. Gabriela Narutowicza 3/2
70-231 Szczecin

tel. +48 91 434 22 54