Upadłość Konsumencka

Masz problemy ze spłatą długów i potrzebujesz pomocy? Rozwiązaniem może okazać się upadłość konsumencka. Nasze kancelarie w Szczecinie i Choszcznie oferują pomoc prawną osobom, które popadły w trudną sytuację i chcą wyjść ze spirali zadłużenia.

Wykorzystaj nasze doświadczenie, aby jak najłagodniej przejść przez ten trudny proces.

Upadłości konsumencka kancelaria w Szczecinie

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ma na celu umożliwienie uregulowania swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli lub częściowe umorzenie zadłużenia. W wyniku jej ogłoszenia, dłużnikowi przysługuje ochrona przed wierzycielami, a jego długi zostają zablokowane. Dłużnik musi jednak podjąć wysiłek w celu uregulowania swoich zobowiązań poprzez wypełnienie postanowień planu spłaty. Po spełnieniu wymagań, dłużnik może uzyskać zwolnienie z pozostałych zobowiązań

Jak możemy pomóc?

Posiadamy szeroką wiedzę na temat prowadzenia tego typu spraw. Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, a także reprezentujemy swoich klientów podczas rozpraw sądowych. Poza tym doradzamy w zakresie zarządzania swoimi finansami i uzyskania pozwolenia na kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Możesz również liczyć na naszą pomoc podczas negocjacji z wierzycielami, które możemy poprowadzić w imieniu swoich klientów, a także doradztwo w sprawach restrukturyzacji długów oraz uzyskania odpowiedniego planu ich spłaty. Podczas współpracy zapewniamy wsparcie i dyskrecję. Jeśli zatem znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej i rozważasz możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, skontaktuj się z nami.

Napisz Do Naszej Kancelarii
Contact Form Demo

ul. Gabriela Narutowicza 3/2
70-231 Szczecin

tel. +48 91 434 22 54